Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Przedmiot działalności

Głównym celem Bydgoskiego Centrum Informacji jest udoskonalanie wizerunku Bydgoszczy, jako miasta przyjaznego turystom i oferującego szeroki zakres wysokiej jakości usług turystycznych. Cel ten realizowany jest poprzez bezpośrednią obsługę gości w siedzibie BCI, a także w formie telefonicznej i internetowej, jak również poprzez realizację działań promocyjnych, popularyzujących atrakcyjność turystyczną Bydgoszczy.
 
 
Bydgoskie Centrum Informacji także (w ramach Bydgoszcz Convention Bureau) ułatwia oraz koordynuje obsługę turystyczną w obszarze biznesowym poprzez realizowanie usług informacyjnych dla organizatorów oraz uczestników wydarzeń MICE organizowanych w naszym mieście. 
 
 
Zgodnie z zapisem w Rozdziale II w § 4.2 Statutu BCI, zakres działania jednostki obejmuje:

1) współdziałanie z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej za granicą i centrum informacji turystycznej w Polsce i zagranicą;
2) współpracę z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami masowego przekazu;
3) wykonywanie obsługi dziennikarzy turystycznych z kraju i zagranicy;
4) udostępnianie wydawnictw turystycznych klientom i turystom;
5) współudział w definiowaniu celów i kierunków rozwoju turystyki miasta Bydgoszczy;
6) podejmowanie działań w celu organizowania w Bydgoszczy - przez profesjonalnych organizatorów - kongresów, konferencji i spotkań, w tym doradztwo na etapie ich przygotowania;
7) pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o kongresach, konferencjach i spotkaniach w mieście i regionie oraz koordynacja kalendarium spotkań w Bydgoszczy;
8) promowanie Bydgoszczy jako miejsca turystyki biznesowej i kongresowej, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych w tym zakresie, uczestnictwo i prezentacja Miasta na targach branżowych turystyki biznesowej
Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2020-09-09
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-09 12:09:42
Liczba odsłon:
25029