Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Informacja publiczna

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?
Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

 


1/ informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),

 


2/ informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),

 


3/ tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

4/ ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

 

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizyczych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywtaności.

Informację wytworzył:
Leszek Woźniak
Data wytworzenia:
2020-09-09
Odpowiedzialny:
Leszek Woźniak
Wprowadził do BIP:
Leszek Woźniak
Data publikacji w BIP:
2020-09-09 12:25:15
Liczba odsłon:
1404