BIP

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe 4/2019 - meble

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie Dzierżawy dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego

Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Dotyczące systemu audioguide dla statków pływających w ramach turystycznych rejsów Bydgoskiego Tramwaju Wodnego)  

EN (Request for proposal 1/2019)
(regarding the audioguide system for ships cruising as Bydgoszcz Water Tram)