BIP

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dotyczące druku materiałów reklamowych zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. Szczegóły dotyczące niniejszego zapytania znajdują się w pliku PDF.

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku materiałów reklamowych zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w pliku PDF .

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie koszulek męskich, damskich i dziecięcych z logo Bydgoszczy w kolorze oraz wykonanie koszulek polo z haftem z logo Bygdoszczy. Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w pliku PDF.
Przedmiotem zamówienia jest wydruk ulotek informacyjnych w języku polskim i angielskim- łącznie 35.000 sztuk, wydruk mapki centrum miasta- łącznie 10.000 szt oraz wydruk mapki centrum miasta z perforacją do odrywania- łącznie 5.000 szt, według specyfikacji technicznej, która znadjuje się w pliku PDF.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, montaż i utrzymanie przez okres 12 miesięcy dziesięciu tablic informacyjnych oraz pięciu znaków kierunkowych dla ruchu pieszego, (każdym z nich po dziesięć kierunkowskazów), wchodzących w skład Systemu Informacji Miejskiej  na  terenie  miasta Bydgoszczy  w  2012r.