BIP

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 1/2017, dotyczące wykonania artykułów reklamowych z logo Bydgoszczy.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016, dotyczące zamówienia materiałów drukowanych.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016, dotyczące wykonania artykułów reklamowych z logo Bydgoszczy.

Zapytanie ofertowe nr 5/2015, dotyczące druku materiałów promocyjno-informacyjnych.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 dotyczące druku materiałów informacjyjno-promocyjnych.

Inforumjemy, że w punkcie i) łączna ilość drukowanych materiałów wynosi 18.000 a nie 20.000.