BIP

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 5/2015, dotyczące druku materiałów promocyjno-informacyjnych.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 dotyczące druku materiałów informacjyjno-promocyjnych.

Inforumjemy, że w punkcie i) łączna ilość drukowanych materiałów wynosi 18.000 a nie 20.000.

Zapytanie ofertowe dotyczące druku przewonika po Bydgoszczy w trzech wersjach językowych.

Zapytanie ofertowe 3/2014 dotyczące druku książeczki dla dzieci "Strzała Łuczniczki"

Zapytanie ofertowe nr 2a/2014 dotyczące druku ulotek, folderów, widokówek oraz mapek centrum miasta, według specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszczego ogłoszenia zmienione o punkty 1b) oraz 1c)