BIP

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 5/2017, dotyczące wykonania artykułów reklamowych z logo Bydgoszczy.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017, dotyczące druku bydgoskich materiałów promocyjnych.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017, dotyczące wykonania artykułów reklamowych z logo Bydgoszczy.