BIP

Zamówienia publiczne

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie Dzierżawy dwóch statków pasażerskich (Słonecznik oraz Słonecznik II) w celu realizacji turystycznych rejsów po Brdzie w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego

Zapytanie ofertowe nr 5/2017, dotyczące wykonania artykułów reklamowych z logo Bydgoszczy.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017, dotyczące druku bydgoskich materiałów promocyjnych.