BIP

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Dotyczące systemu audioguide dla statków pływających w ramach turystycznych rejsów Bydgoskiego Tramwaju Wodnego)  

EN (Request for proposal 1/2019)
(regarding the audioguide system for ships cruising as Bydgoszcz Water Tram)