BIP

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP 9531011863

Miejsce dostawy:
Bydgoskie Centrum Informacji                            
ul. Batorego 2
85-104 Bydgoszcz
tel. + 48 52 340 45 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.visitbydgoszcz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest druk bydgoskich materiałów promocyjnych podzielonych na części według specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 1. -->> xlsxSpecyfikacja_techniczna_-_druk_czerwiec_2018-2.xlsx11.69 KB

2. Cena musi zawierać druk, pakowanie, transport i wniesienie materiałów do siedziby Zamawiającego

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia (włącznie z dostarczeniem do zamawiającego) --->> 20 czerwca 2018 roku

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- zawierać cenę netto oraz brutto

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 11 czerwca 2018 r. godz. 13:00. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź też osobiście do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
2. BCI dokona oceny nadesłanych ofert w dniu 112 czerwca 2018r., spośród których wybierze najkorzystniejszą.  BCI podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą. BCI zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania. Niniejsze zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone ze stosowania zapisów ustawy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający przyjmuje oferty częściowe oraz zastrzega sobie wybór najkorzystniejszej oferty z każdej części zapytania osobno.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych części powyższej oferty.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki:

1. xlsxSpecyfikacja_techniczna_-_druk_czerwiec_2018-2.xlsx11.69 KB

Projekty do druku:

1. pdfMAPA-BYDGOSZCZ-2018-06-07_DRUK.pdf10.9 MB08/06/2018, 09:20

2. pdfZDZIERKA-BYDGOSZCZ-2018_06_07-DRUK.pdf11 MB08/06/2018, 09:20

Informacja o wyniku postępowania

Wykonawca, który złożył najkorzystniejąszą ofertę na zapytanie o cenę 3/2018: PHU "Janter" s.c. 

Autor informacji: Leszek Woźniak
Data wytworzenia informacji: 2018-06-08
Data udostępnienia informacji: 2018-06-08
Data modyfikacji informacji: 2018-06-11
Ilość wyświetleń informacji: 453
Rejestr zmian dokumentu:
11 czerwiec 2018 14:14 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
08 czerwiec 2018 07:51 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
08 czerwiec 2018 07:50 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
08 czerwiec 2018 07:49 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
30 maj 2018 09:08 - (Leszek Woźniak) Dodanie dokumentu