BIP

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP 9531011863

Miejsce dostawy:
Bydgoskie Centrum Informacji                            
ul. Batorego 2
85-104 Bydgoszcz
tel. + 48 52 340 45 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.visitbydgoszcz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja rejsów statkiem pasażerskim w ramach Bydgoskiego Tramwaju Wodnego według poniższej specyfikacji:

a) świadczenie usług przewozowych jednostką pływającą zdatną do żeglugi pasażerskiej, zabierającą na pokład co najmniej 20 pasażerów (bez członków załogi) i spełniającą wszystkie wymagania określone przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2128 t.j. z późn. zm.) oraz pozostałymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, potwierdzone dokumentami o okresie ważności nie krótszym niż: do dnia 27.08.2018 r.

b) rejsy będą realizowane na trasie Rybi Rynek - Brdyujście - Rybi Rynek (czas trwania jednego rejsu - około 210 minut)

c) 2 rejsy dziennie w godzinach 10:00 - 18:00 (pierwszy rejs o godz. 10:00, drugi rejs o godz. 14:00)

d) Termin - rejsy będą realizowane w każdą sobotę i niedzielę od 14 lipca do 26 sierpnia 2018 roku, tj. 14 dni.

e) bilety na rejsy sprzedawane będą za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacyjnego oraz w siedzibie BCI. Dopuszcza się również możliwość sprzedaży biletów przez obsługę statku, bezpośrednio przed rejsem.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 14 lipca - 26 sierpnia 2018 roku

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- zawierać cenę całkowitą wykonania zamówienia netto oraz brutto
- zawierać kopię odpowiedniego dokumentu rejestrowego potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w pkt. II.1.a.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 18 czerwca 2018 r. godz. 15:00. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź też osobiście do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
2. BCI dokona oceny nadesłanych ofert do dnia 22 czerwca 2018r. biorąc pod uwagę zaproponowaną cenę oraz spełnienie wymagań określonych w pkt. II. Spośród nadesłanych ofert BCI wybierze najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy z Wykonawcą. BCI zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania o cenę na każdym etapie postępowania. Niniejsze zapytanie o cenę na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone ze stosowania zapisów ustawy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający przyjmuje oferty częściowe oraz zastrzega sobie wybór najkorzystniejszej oferty z każdej części zapytania osobno.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych części powyższej oferty.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny na podstawie spełnienia warunków zawartych w niniejszym zapytaniu oraz zaproponowanej ceny.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paulina Janusz pod numerem telefonu 52 340 45 50 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o wyniku postępowania

Wykonawca, który złożył najkorzystniejąszą ofertę na zapytanie ofertowe 4/2018:
    

Autor informacji: Leszek Woźniak
Data wytworzenia informacji: 2018-06-12
Data udostępnienia informacji: 2018-06-12
Data modyfikacji informacji: 2018-06-12
Ilość wyświetleń informacji: 303
Rejestr zmian dokumentu:
12 czerwiec 2018 10:12 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
05 czerwiec 2018 14:42 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
05 czerwiec 2018 11:17 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
30 maj 2018 09:08 - (Leszek Woźniak) Dodanie dokumentu