BIP
2020-01-10 13:03:17(Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu: Otwarty konkurs nr 1 na rok 2020
2020-01-10 12:49:48(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Otwarty konkurs nr 1 na rok 2020
2020-01-10 12:36:36(Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu: Otwarty konkurs nr 1 na rok 2020
2020-01-10 11:03:13(Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu: Otwarty konkurs nr 1 na rok 2020
2020-01-10 09:36:49(Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu: Otwarty konkurs nr 1 na rok 2020
2020-01-10 09:34:25(Jarosław Głogowski) Dodanie dokumentu: Otwarty konkurs nr 1 na rok 2020
2019-12-18 12:12:05(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Przedmiot działalności
2019-12-16 13:21:16(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Postępowanie przetargowe BCI-1/U/2019 - remont układu napędowego dla statku wodnego solarnego Słonecznik II
2019-12-04 11:42:04(Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu: Wzory dokumentów
2019-12-04 10:16:18(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Zlecanie zadań w trybie uproszczonym
2019-12-04 10:07:59(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Tryb uproszczony - zasady
2019-12-04 10:02:21(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Ogloszenie o możliwości składania uwag do ofert na realizację zadań publicznych
2019-12-04 09:58:51(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Postępowanie przetargowe BCI-1/U/2019 - remont układu napędowego dla statku wodnego solarnego Słonecznik II
2019-12-04 09:58:07(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Postępowanie przetargowe BCI-1/U/2019 - remont układu napędowego dla statku wodnego solarnego Słonecznik II
2019-12-04 09:55:58(Jarosław Głogowski) Dodanie dokumentu: Oferta realizacji zadania publicznego pn. Kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytaczanie, znakowanie, konserwację i inwentaryzację szlaków turystycznych Bydgoszczy.
2019-12-04 09:05:10(Jarosław Głogowski) Zmiana danych dokumentu: Postępowanie przetargowe BCI-1/U/2019 - remont układu napędowego dla statku wodnego solarnego Słonecznik II
2019-12-04 09:04:52(Jarosław Głogowski) Dodanie dokumentu: Postępowanie przetargowe BCI-1/U/2019 - remont układu napędowego dla statku wodnego solarnego Słonecznik II
2019-11-19 15:08:14(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Nabory rozstrzygnięte
2019-11-19 15:08:03(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Praca w BCI
2019-11-19 15:07:36(Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 5/2019 Informator Turystyczny