BIP

Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Otwarty konkurs ofert nr BCI-II.3039.2013 na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie wspierania działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z dnia  2013-12-23  sygnatura: BCI-II.3039.2013