BIP

Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Podstawa prawna ogłoszenia: Zarządzenie nr 680/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.12.2015 r.

Termin składania ofert upływa dnia 12.01.2016 roku (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do BCI, nie decyduje data stempla pocztowego).

Zarządzenie nr 680/2015 z dnia 21.12.2015 r. - dokument
Załącznik nr 1 - ogłoszenie - dokument
Załącznik nr 2 - oferta – druk
Załącznik nr 3 - sprawozdanie – druk
Załącznik nr 4 – umowa – dokument
Załącznik nr 5 - oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych - druk
Załącznik nr 6 - wzór karty oceny - dokument
Załącznik nr 7 – korekta – druk
Załącznik nr 8 - oświadczenie o przyjęciu dotacji - druk
Załacznik nr 9 - oświadczenie o aplikowaniu o środki zewnętrzne - druk

Zarządzenie nr 684/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.12.2015 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert.

Załącznik nr 1 - zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej - dokument

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 3.01.2016 roku.

pdfKomisja Konkursowa2.11 MB14/01/2016, 14:41

Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1 - dokument

 

Autor informacji: Redaktor BCI
Data wytworzenia informacji: 2015-12-21
Data udostępnienia informacji: 2015-12-21
Data modyfikacji informacji: 2016-01-29
Ilość wyświetleń informacji: 1975
Rejestr zmian dokumentu:
29 styczeń 2016 12:56 - (Redaktor BCI) Zmiana danych dokumentu
14 styczeń 2016 13:45 - (Redaktor BCI) Zmiana danych dokumentu
14 styczeń 2016 13:43 - (Redaktor BCI) Zmiana danych dokumentu
22 grudzień 2015 14:46 - (Redaktor BCI) Zmiana danych dokumentu
22 grudzień 2015 13:42 - (Redaktor BCI) Zmiana danych dokumentu
21 grudzień 2015 14:56 - (Redaktor BCI) Zmiana danych dokumentu
21 grudzień 2015 14:45 - (Redaktor BCI) Dodanie dokumentu
więcej...