BIP

Złożone oferty

Podstawa prawna ogłoszenia: w dniu 11 października 2016 roku Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Tablice informacyjne dla kajakarzy o dogodnych miejscach do wodowania" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Podstawa prawna ogłoszenia: w dniu 21 września 2016 roku Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego p.n. "Skarby Szlaku TeH2O" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Podstawa prawna ogłoszenia: Bractwo 18 Południka  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego p.n. "Turystyczne święto 18 Południka"  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 

Podstawa prawna ogłoszenia: Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna "ByLOT" złożyła ofertę na realizację zadania publicznego p.n. "Materiały pokonferencyjne - przyczynki do dyskusji o strategii rozwoju turystyki w Bydgoszczy i obszarze BIT""  w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Ogloszenie o możliwości składania uwag do ofert na realizację zadań publicznych

Podstawa prawna ogłoszenia: Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna "ByLOT" oraz Stowarzyszenie na rzecz turystyki aktywnej rekreacji i wypoczynku "Szkoła Przygody" złożyły oferty na realizację zadań publicznych p.n. "Bydgoska Niecodzienna Gazeta Turystyczna" oraz "Kurs dla kandydatów na przewodników po mieście Bydgoszczy" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).