BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?
Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:


1/ informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),


2/ informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),


3/ tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

4/ ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizyczych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywtaności.

Autor informacji: Agnieszka Pietrzak
Data wytworzenia informacji: 2010-07-16
Data udostępnienia informacji: 2010-07-18
Data modyfikacji informacji: 2014-03-21
Ilość wyświetleń informacji: 5800
Rejestr zmian dokumentu:
19 lipiec 2010 00:49 - (Agnieszka Pietrzak) Edycja
19 lipiec 2010 00:48 - (Agnieszka Pietrzak) Edycja
19 lipiec 2010 00:48 - (Agnieszka Pietrzak) Edycja
19 lipiec 2010 00:46 - (Agnieszka Pietrzak) Edycja
19 lipiec 2010 00:39 - (Agnieszka Pietrzak) Edycja
19 lipiec 2010 00:35 - (Agnieszka Pietrzak) Edycja
19 lipiec 2010 00:30 - (Agnieszka Pietrzak) Utworzenie
więcej...