BIP

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP 9531011863

Miejsce dostawy:
Bydgoskie Centrum Informacji                            
ul. Batorego 2
85-104 Bydgoszcz
tel. + 48 52 340 45 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.visitbydgoszcz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest druk bydgoskich materiałów promocyjnych podzielonych na części według specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 1. -->> xlsxSpecyfikacja_techniczna_-_druk_czerwiec_2018.xlsx12.28 KB

2. Cena każdej części musi zawierać druk, pakowanie, transport i wniesienie materiałów do siedziby Zamawiającego

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia (włącznie z dostarczeniem do zamawiającego) --->> 14 (część II i III) i 18 (część I) czerwca 2018 roku

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- przedstawiona w formularzu oferty cenowej – załącznik nr 2 -->> docZał_2_formularz_oferty_cenowej_2_2018.doc313.5 KB
- zawierać cenę wykonania poszczególnych części zamówienia I, II, III

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2018 r. godz. 13:00. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź też osobiście do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
2. BCI dokona oceny nadesłanych ofert do dnia 5 czerwca 2018r., spośród których wybierze najkorzystniejszą.  BCI podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą. BCI zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania. Niniejsze zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone ze stosowania zapisów ustawy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający przyjmuje oferty częściowe oraz zastrzega sobie wybór najkorzystniejszej oferty z każdej części zapytania osobno.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych części powyższej oferty.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny na podstawie spełnienia warunków zawartych w niniejszym zapytaniu oraz zaproponowanej ceny.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paulina Janusz pod numerem telefonu 52 340 45 50 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

xlsxSpecyfikacja techniczna - druk - 2/201812.28 KB

Formularz oferty cenowej 2/2018

Informacja o wyniku postępowania

Lista wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejąszą ofertę na zapytanie ofertowe 2/2018:
    
Część 1  NEW AGE Agencja Reklamowa
Część 2  PHU "Janter" s.c.  
Część 3  PHU "Janter" s.c.

Autor informacji: Leszek Woźniak
Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Data udostępnienia informacji: 2018-05-30
Data modyfikacji informacji: 2018-06-06
Ilość wyświetleń informacji: 912
Rejestr zmian dokumentu:
06 czerwiec 2018 20:17 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
31 maj 2018 13:03 - (Redaktor BCI) Zmiana danych dokumentu
31 maj 2018 12:56 - (Redaktor BCI) Zmiana danych dokumentu
30 maj 2018 20:33 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
30 maj 2018 20:14 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
30 maj 2018 20:03 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
30 maj 2018 20:02 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
30 maj 2018 19:51 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
13 październik 2017 09:08 - (Leszek Woźniak) Dodanie dokumentu
więcej...