BIP
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 113.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP 9531011863

Miejsce dostawy:
Bydgoskie Centrum Informacji                            
ul. Batorego 2
85-104 Bydgoszcz
tel. + 48 52 340 45 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.visitbydgoszcz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest druk bydgoskich materiałów promocyjnych podzielonych na części według specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 1. -->> doczapytanie_ofertowe_1_2018.doc150.5 KB14/03/2018, 17:37

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia (włącznie z dostarczeniem do zamawiającego) --->> 19 kwietnia 2018

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- przedstawiona w formularzu oferty cenowej – załącznik nr 2. -->> docxZał_2_formularz_oferty_cenowej_2018.docx321.83 KB15/03/2018, 11:20
- zawierać cenę wykonania poszczególnych części zamówienia I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 21 marca 2018 do godziny 15:00. Oferty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź też osobiście do Bydgoskiego Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
2. BCI dokona oceny nadesłanych ofert do dnia 26 marca 2017., spośród których wybierze najkorzystniejszą.  BCI podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą. BCI zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania. Niniejsze zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone ze stosowania zapisów ustawy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający przyjmuje oferty częściowe oraz zastrzega sobie wybór najkorzystniejszej oferty z każdej części zapytania osobno.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych części powyższej oferty.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny na podstawie spełnienia warunków zawartych w niniejszym zapytaniu oraz zaproponowanej ceny.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Bejenka pod numerem telefonu 52 340 45 50 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Wizualizacja produktów ->> pdfWIZUALIZACJA-1.pdf320.76 KB15/03/2018, 11:32

Wizualizacje grafik do nadrukow -->> pdfZapytanie_ofertowe-grafiki.pdf174.39 KB15/03/2018, 15:17

Informacja o wyniku postępowania

Lista wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejąszą ofertę na zapytanie ofertowe 1/2018

Część 1: Digital Group

Część 2: Janter

Część 3: Podarowane.pl

Część 4: Podarowane.pl

Część 5: Podarowane.pl

Część 6: Digital Group

Część 7: Digital Group

Część 8: brak ofert

Część 9: Digital Group

 

 

Autor informacji:
Data wytworzenia informacji: 2018-03-15
Data udostępnienia informacji: 2018-03-15
Data modyfikacji informacji: 2018-03-26
Ilość wyświetleń informacji: 606
Rejestr zmian dokumentu:
26 marzec 2018 14:47 - () Zmiana danych dokumentu
26 marzec 2018 14:46 - () Zmiana danych dokumentu
20 marzec 2018 16:00 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
15 marzec 2018 14:17 - (Leszek Woźniak) Zmiana danych dokumentu
15 marzec 2018 10:41 - () Zmiana danych dokumentu
15 marzec 2018 10:34 - () Zmiana danych dokumentu
15 marzec 2018 10:33 - () Zmiana danych dokumentu
15 marzec 2018 10:33 - () Zmiana danych dokumentu
15 marzec 2018 10:29 - () Zmiana danych dokumentu
15 marzec 2018 10:01 - () Zmiana danych dokumentu
15 marzec 2018 09:58 - () Zmiana danych dokumentu
15 marzec 2018 09:57 - () Dodanie dokumentu
więcej...